Aktuality / News

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress:

  Prof. Ladislav Kvasz, Ke vzniku matematiky ve starověkém Řecku, 2. 6. 2017, 13:00-16:00 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MINULÉ AKCE / PAST EVENTS:

 

 •  Mezinárodní seminář : Liber logicus ('Stromata VIII') by Clement of Alexandria: Proof, inquiry, scepticism, causation in an early Christian text, 20. 4. - 22. 4. 2017

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Prof. Karel Thein (Úfar FF UK) - Zdroj pohybu v De caelo I-II: mezi fyzikou a metafyzikou, 7/10/2016 

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Doc. Hynek Bartoš, PhD. (FHS UK) - Důkaz v Aristotelově zoologii, 9/5/2016 

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: David Machek, PhD. (Universität Bern) - Stoický pojem fantasia techniké a stoická teorie jednání, 11/4/2016:

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Mgr. Edita Wolf (FF UK, CEFRES) - Druzí v Hovorech k sobě Marka Aurelia, 18/3/2016

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Jakub Jinek, Phd. (FF UK) - Naturalismus v Aristotelově Politice, 22/2/2016

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Matyáš Havrda, Phd. (FLÚ AV) - Důkaz v antické přírodovědě: Aristotelés a Galén, 29/1/2016

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Jiří Klouda, PhD. (Úfar FF UK) – Sofistika a epistemologie v Corpus Hippocraticum, 20/11/2015

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Prof. Lenka Karfíková (ETF UK, Úfar FF UK) - Augustinova představa anamnese mezi Platonem a Plotinem, 16/10/2015

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Prof. C. D. C. REEVE (University of North Carolina at Chapel Hill, USA) – Phronesis and sophia in Aristotle's Nicomachean Ethics and Politics, 22/9/2015

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Mgr. Ondřej Krása (Úfar FF UK)  - Vznikání a třetí rod: Timaios 48a-53b, 22/5/2015

 • Workshop o dějinách scholastické logiky: Bližší informace o workshopu konaném 30. května 2015 na FLÚ naleznete zde.

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Václav Němec, PhD. (Úfar FF UK, Flú AV) – Teorie participace a kauzality mezi Proklem, Dionysiem Areopagitou a Tomášem Akvinským, 30/4/2015

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Tomáš Vítek, PhD. (Flú AV) – Koho ctí bohové? Hérakleitos, DK 22 B 24, 27/3/2015

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Prof. Karel Thein (Úfar FF UK)  – K čemu slouží Aristotelův činný rozum? De anima III, 5, 20/2/2015

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Jakub Jirsa, PhD. (Úfar FF UK)  – Ergon argument v Aristotelově Protreptiku, 23/1/2015

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Mgr. Ota Gál (Úfar FF UK) - Plótínos: krása a čísla, 12/12/2014

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Prof. Filip Karfík (Université de Fribourg, Suisse) – Látka, živly a život: Plótínův výklad participace látky na idejích v Enn. VI 5, 8, 1 – 10,11, 14/10/2014

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Vladimír Mikeš, PhD. (Flú AV) – Rétorika a vědění: předpoklady stoického pojetí rétoriky, 20/5/2014

 

 • Kolokvium k antické filosofii - work-in-progress: Matyáš Havrda, PhD. – Příčiny a tělesnost: na okraj jedné kontroverze v tzv. osmé knize Stromat Klementa Alexandrijského, 22/4/2014

 

 

 

Aktualizace za rok 2014 dokončena

Aktualizace internetové prezentace byla provedena k 10. 12. 2014.

 

Spuštění nové internetové prezentace Oddělení

Právě byla spuštěna nová internetová prezentace Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie. Starou verzi stránek lze shlédnout na tomto odkaze. V nové verzi se počítá s pravidelnou aktualizací profilů jednotlivých pracovníků Oddělení zpravidla jednou ročně. Častěji bude aktualizována položka "Aktuálně", kde budete moci nalézt novinky a pozvánky na akce organizované Oddělením.

 

01-05-2013 12:29:14