Miroslav Hanke

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D. (1983)

ebedu[at]centrum.cz

Vzdělání

Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007

Vědecké zaměření a praxe

Po ukončení doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010 jsem byl zaměstnán jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010–2011) a vyučující sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci (2011). V současné době jsem postdoktorandem na Filozofickém ústavu AVČR (od 2011) a badatelem RCTHS při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2012). Můj výzkum se zaměřuje na pozdně středověkou a poststředověkou scholastickou logiku.

Publikační činnost (výběr)

M. HANKE, Jan Buridan a nominalistická teorie racionality. Studie k možnostem scholastické logiky, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

M. HANKE, „Semantic Paradox. A Comparative Analysis of Scholastic and Analytic Views“, in Res Philosophica 91 (2014), 367-386.

M. HANKE, „The Bricot–Mair Dispute: Scholastic Prolegomena to Non-Compositional Semantics“, in History and Philosophy of Logic 35 (2014), 149-166.

M. HANKE, „The Analysis of Deductive Validity in Martin Le Maistre’s Tractatus consequentiarum“, in American Catholic Philosophical Quarterly 88 (2014), 29–46.

M. HANKE, „Implied-Meaning Analysis of the Currian Conditional“, in History and Philosophy of Logic 35 (2013), 367-380.

M. HANKE, „Insolubilia Novissima: Analysis of an Anonymous Insolubilia-Treatise with a Working Edition“, in Studia Neoaristotelica 10 (2013), 215–246.

M. HANKE, „Opusculum insolubilium v kontextu scholastické logiky. Analýza traktátu a pracovní edice“, in Studia Neoaristotelica 9 (2012), 63-91.

M. HANKE, „John Mair on Semantic Paradoxes: Alethic Modalities and Validity in Paradoxical Contexts“, Studia Neoaristotelica 10 (2013), 50-87.

M. HANKE, „John Mair on Semantic Paradoxes: Alethic and Correspondence Paradoxes II“, in Studia Neoaristotelica 9 (2012), 154-183.

M. HANKE, „John Mair on Semantic Paradoxes: Alethic and Correspondence Paradoxes I.“, in Studia Neoaristotelica 9 (2012), 58-84.

M. HANKE, „Paradoxy, pravdivost a korespondence v sémantice Rogera Swynesheda“, in Organon F 18 (2011), pp. 40–61.

M. HANKE, „Cassantes v historické a systematické reflexi“, in Studia neoaristotelica 5 (2008), 132–164.

M. HANKE, „Perspektivy logické sémantiky Jana Buridana“, in Studia neoaristotelica 4 (2007), 111–142.

Účast na mezinárodních konferencích

Název události: The Place of Renaissance Humanism in the History of Philosophy

Místo a termín konání: Groningen, 13.-15. 6. 2013

Název přednášky: Syncretic approaches to semantic antinomies in the postmedieval period: case studies on Ormazius, Stengel and Caramuel

Název události: Unum – bonum – verum.

Místo a termín konání: Lisabon 3.-6. 4. 2013

Název přednášky: Truth, truth-making and truth-preservation. The semantic concept of truth in Martin Le Maistre’s Tractatus consequentiarum

Grantové projekty

Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou, GAČR 13-08389P

30-04-2013 12:10:23