Matyáš Havrda

Matyáš Havrda, Ph.D. (b. 1972)

havrda[at]flu.cas.cz

Můj hlavní zájem se dotýká epistemologických témat v pozdněantické (křesťanské, lékařské a aristotelské) filosofii. Zabývám se i otázkami antické etiky, psychologie a lékařské fyziologie. Tématem mého nynějšího projektu je Galén a pozdněantická recepce Aristotelovy teorie důkazu. Rovněž se podílím na českém překladu Aristotelovy Etiky Nikomachovy.

 

Probíhající kurzy

"Vědění a důkaz: Aristotelovy Druhé analytiky," Ústav filosofie a religionistiky FFUK (ve spolupráci s R. Roreitnerem)

 

Publikace z poslední doby

"Two projects of Christian ethics: Clement, Paed. I 1 and Strom. II 2, 4-6," Vigiliae Christianae (2019).

"Duše jako forma podle Alexandra z Afrodisiady," Reflexe 54 (2018), 3-18.

"Body and Cosmos in Galen's Account of the Soul," Phronesis 62 (2017), pp. 69-89.

The So-Called Eighth Stromateus by Clement of Alexandria: Early Christian Reception of Greek Scientific Methodology, Philosophia Antiqua 144; Leiden/Boston: Brill 2017, 373 p.

 

Přednášky z poslední doby

"Intellectual Independence and the Role of Philosophy in Christian and Medical Discourse of the 2nd century," colloquium The Rise of the Christian Intellectual in the Second Century, Australian Catholic University, Rome, 27.-29.7. 2016

"Nemesius Against Galen on Soul as Mixture," konference Contre Galien : critique d'une autorité médicale, de l'Antiquité au premier âge moderne, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims, 29.9.-1.10. 2016

"Aristotle's Instructions on the Method of Scientific Inquiry," Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovensko, July 7, 2017

"Alexander of Aphodisias on the Substance of the Soul," Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovensko, July 9, 2017

"Aristotle: Posterior Analytics II 16," international colloquium Aristotle, Posterior Analytics II, Ústav filosofie a religionistiky FFUK, 26.-30.9. 2017

"From Problems to Demonstrations: Two Case Studies on Galen's Method,"

international conference "Galen's Epistemology," AVČR, Vila Lanna, 19.-21.10. 2017

"Clement of Alexandria on Theoretical Knowledge", Workshop "Science and Religion in Late Antiquity", Princeton University, Department of Religion, 6.5. 2018

"Does Aristotle Distinguish Between Common and Specific Topoi in the Rhetoric?", SEAAP Workshop "Aristotle's Rhetoric 1.1-6", Ústav filosofie a religionistiky FFUK, 22.-23.11. 2018

 

CV a bibliografie

04-09-2015 14:19:29