Matyáš Havrda

Matyáš Havrda, Ph.D. (b. 1972)

havrda[at]flu.cas.cz

Můj hlavní zájem se dotýká epistemologických témat v pozdněantické (křesťanské, lékařské a aristotelské) filosofii. Zabývám se i otázkami antické etiky, psychologie a lékařské fyziologie. Tématem mého nynějšího projektu je Galén a pozdněantická recepce Aristotelovy teorie důkazu. Rovněž se podílím na českém překladu Aristotelovy Etiky Nikomachovy.

 

Probíhající kurzy

"Antické teorie predikace," dvakrát měsíčně, Filosofický ústav AVČR (ve spolupráci s A. Klevem)

 

Publikace z poslední doby

Klement Alexandrijský, 'Stromata VIII' (Liber Logicus), řecký text, úvod, překlad, poznámky, OIKOYMENH 2017, 212 s., ISBN 9788072984725

"Body and Cosmos in Galen's Account of the Soul," Phronesis 62.1 (2017): 69-89.

The So-Called Eighth Stromateus by Clement of Alexandria: Early Christian Reception of Greek Scientific Methodology, Philosophia Antiqua 144; Leiden/Boston: Brill 2016, 373 s., ISBN 9789004310087

"Clement's Exegetical Interests in Stromateis VIII," in Clement's Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014). Ed. V. Černušková, V. Hušek, and J. Plátová (Vigiliae Christianae Supplements 139; Leiden: Brill, 2016), 162-178

"The Purpose of Galen's Treatise On Demonstration," Early Science and Medicine 20.3 (2015): 265-287

 

Přednášky z poslední doby

"Intellectual Independence and the Role of Philosophy in Christian and Medical Discourse of the 2nd century," colloquium The Rise of the Christian Intellectual in the Second Century, Australian Catholic University, Rome, 27.-29.7. 2016

"Nemesius Against Galen on Soul as Mixture," konference Contre Galien : critique d'une autorité médicale, de l'Antiquité au premier âge moderne, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims, 29.9.-1.10. 2016

"Aristotle's Instructions on the Method of Scientific Inquiry," Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovakia, 7.7. 2017

"Alexander of Aphodisias on the Substance of the Soul," Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovakia, 9.7. 2017

"Aristotle: Posterior Analytics II 16," international colloquium Aristotle, Posterior Analytics II, Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University Prague,  26.-30.9. 2017

"From Problems to Demonstrations: Two Case Studies on Galen's Method," international conference "Galen's Epistemology," Czech Academy of Sciences, Prague, Villa Lanna, 19.-21.10. 2017

"O vášních a omylech duše: Antická psychoterapie," Týden vědy a  techniky, Czech Academy of Sciences, 6.11. 2017

 

CV a bibliografie

04-09-2015 14:19:29