Milan Žonca

PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (*1985)

mzonca[at]gmail.com

Milan Žonca je historik judaismu a religionista. Vystudoval hebraistiku a religionistiku na FF UK v Praze. Doktorské studium absolvoval na School of History, Queen Mary, University of London (PhD, 2015) pod vedením prof. Miri Rubin. V současné době je postdoktorandem na Filozofickém ústavu AV ČR (od 2016). Působí také jako odborný asistent na Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze (od 2014) a jako juniorský člen výzkumného týmu Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (od 2016).

Mezi jeho badatelské zájmy patří kulturní a intelektuální dějiny Židů v pozdním středověku, recepce aristotelského myšlení v judaismu, zejména v středoevropském prostoru, židovské teorie studia, středověká židovsko-křesťanská polemika a mezináboženská interakce.

 

Publikační činnost

Monografie

Milan Žonca, Nachmanidovy polemiky (Praha: Academia, 2012), ISBN 978-80-200-2208-0, 260 s.

 

Články

„Apostasy and Authority: The Transformation of Christian Anti-Jewish Polemic in the Twelfth and Thirteenth Centuries“, in: Milan Lyčka (ed.), Focus Pragensis IX: Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion (Praha: OIKOYMENH, 2009), 61–88.

 

Dizertace

Difference and Intellectual Diversity in Late-Medieval Ashkenaz, 1350–1500 (PhD thesis, Queen Mary, University of London, 2015), 296 s.

Vedoucí práce: Prof. Miri Rubin

Examinátoři: Prof. Ada Rapoport-Albert (UCL), Prof. Israel J. Yuval (HU Jeruzalém)

 

Recenze

„Ephraim Kanarfogel, The Intellectual History and Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz“, Journal of Intellectual History and Political Thought , 2 (2013), 232–238.

„Paola Tartakoff, Between Christian and Jew: Conversion and Inquisition in the Crown of Aragon, 1250–1391“, Parergon , 30 (2013), 280–282.

„Joseph Canning, Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296–1417“, Journal of Intellectual History and Political Thought , 1 (2012), 261–264.

„Jiřina Šedinová et al., Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi izolací a integrací“, Asian and African Studies , 20 (2011), 301–302.

„Zdeněk Müller, Jeruzalém mezi minulostí a budoucností“, Nový Orient , 59 (2004), 63.

 

Přednášky a prezentace na seminářích a konferencích

Smích jako zbraň: Komické motivy v židovsko-křesťanské polemice

Medievistické kolokvium „Středověká komika“, Centrum pro studium středověku FF UK, Praha, 19.–20. ledna 2016

 

Židovsko-křesťanská polemika v Praze 14./15. století

60. jour fixe, Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Praha, 17. prosince 2015

 

Jewish-Christian Polemic and Violence in Fourteenth-Century Prague

„The Medieval Roots of Antisemitism“, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm, 9. února 2015

 

The Discourses of Heresy in Yom Tov Lipman Mühlhausen’s Sefer Niẓaḥon

Xth Congress of the European Association of Jewish Studies, Paříž, 24. července 2014.

 

Nuancing the Errors of the Jews: Talmud and Heresy in the 13th and 14th-century Anti-Jewish Polemics

International Medieval Congress 2014, University of Leeds, Leeds, 9. července 2014.

 

Jews as Members of the Urban Community in Pre-Hussite Prague

„Jews in Medieval Town: Urban Space in the Middle Ages – A Place of Coexistence and Conflicts“, Historický ústav AV ČR a Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Praha, 28. listopadu 2013.

 

Tradition and Innovation in Late-Medieval Ashkenazic Intellectual Culture

Eight Medieval History Seminar of the German Historical Institute London & German Historical Institute, Washington, DC; Londýn, 11. října 2013.

 

The „Imagined Communities“ of Yom Tov Lipman Mühlhausen: Heresy and Communal Boundaries in Sefer Nizahon

„European Jewry Around 1400: Disruption, Crisis, and Resilience“, Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Trevír, 2. října 2013.

 

Challenges in the History of Jewish-Christian Polemics: A Case Study of the Barcelona Disputation

London Society for Medieval Studies Seminar, Institute of Historical Research, Londýn, 14. května 2013.

 

Rabbis, Philosophers, and Reformers: On Jewish-Christian Interaction in Late-Medieval Prague

Jewish History Seminar, Institute of Historical Research, Londýn, 14. května 2013.

 

Authority and Difference in Late-Medieval Ashkenazic Intellectual Life

Mezinárodní workshop „Advances in Medieval Church and Religious History“, Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 15. dubna 2013.

 

Ian Wei: Intellectual Culture in Medieval Paris. Theologians and the University, c. 1100-1330

III. dies bibliographicus, Oddělení pro dějiny starší a evropské filosofie, Filozofický ústav AV ČR, Praha, 8. března 2013.

 

Religious Diversity in Central European Jewish Communities of the Late Middle Ages

European History 1150–1550 Seminar, Institute of Historical Research, Londýn, 31. ledna 2013.

 

Israel ben Abraham: An Ashkenazic Translator of Latin Scholastic Texts?

„The Jews and the Sciences“, The British Association of Jewish Studies Annual Conference, University College London, Londýn, 28. června 2012.

 

„Follow the Safer Way, My Brother“: Philosophical Critique of Kabbalah in Late Medieval Ashkenaz

„Jewish Spirituality in Eastern Europe – A Textual Perspective“, Graduate Conference, University College London, Londýn, 6. června 2012.

 

Rationalism and Heresy: Jews in the Intellectual Landscape of Late Fourteenth-Century Prague

German History Society Annual General Meeting, King’s College London, Londýn, 9. října 2011.

 

Conflict Institutionalized: Medieval Jewish-Christian Public Disputations

„Conflict and Contention“, Graduiertenschule Kultur- und Sozialwissenschaften, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg am Breisgau, 21. května 2011.

 

Apostates in Medieval Jewish-Christian Polemic

The London Medieval Society Postgraduate Colloquium, Londýn, 7. května 2011.

 

„Stumbling Blocks From Among Us“: The Role of Apostates in the Thirteenth-Century Jewish-Christian Debate

„Judaism and the Other“, 22nd Annual Conference of the Australian Association for Jewish Studies, Sydney, Austrálie, 15. února 2010.

 

Grantové projekty

Odborný spolupracovník v projektu GAČR č. 15-09766S Obraz mezináboženských vztahů ve středověké Aragonii v díle Šeloma ibn Adreta a Profiata Durana (2015–2016)

Odborný spolupracovník v projektu GAČR č. 401/08/0426 Filosofické a náboženské myšlení judaismu (2008–2013)

 

Vědecko-organizační aktivity

Člen akademické rady Pražského centra židovských studií

Člen redakční rady edice Judaica ve vydavatelství Academia

Recenzent pro odborné časopisy Religio: Revue pro religionistiku a Judaica Bohemiae

Spoluorganizátor workshopu pro postgraduální studenty na téma „Liturgy in History“, Centre for Renaissance and Early Modern Studies, Queen Mary, University of London (2013)

 

Členství

European Association of Jewish Studies

12-03-2016 05:34:58