Ota Pavlíček

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.

ota.pavlicek[at]flu.cas.cz

Follow me on Academia.edu

Education

Ph.D. History of Philosophy, Université Paris-Sorbonne, 2014

Final mark: très honorable avec félicitations du jury (highest possible distinction)

Th.D. Hussite Theology, Hussite Faculty of Theology, Charles University, Prague, 2014

Final mark: summa cum laude (highest possible distinction)

M.A. (Mgr.) Teaching of Philosophy, Ethics, and Religion for the High Schools, Hussite Faculty of Theology, Charles University, Prague, 2007

Final mark: summa cum laude (highest possible distinction)

Present Employment and Scientific Specialisation

Since 2008 researcher in the history of philosophy,Department for the Study of Ancient and Medieval Thought, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague.

Since 2008 Secretary of Collegium Europaeum ( www.collegium-europaeum.cz ), Joint Research Group for the History of European Ideas, Faculty of Arts of Charles University & Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague.

His main interest lies in the late medieval scholastic thought, including masters and doctrines at the University of Prague. In the frame of the department, he works as a Postdoctoral Fellow (for example a project on the philosophical thought of Stephen of Páleč) and as a Secretary of Collegium Europaeum. In the latter frame, he had served from 2008 to 2016 as Secretary of symposia The Bohemian Reformation and Religious Practice and coordinated the editorial process of volumes of the same name. In 2014, he defended his doctoral thesis on the thought of Jerome of Prague at Université Paris-Sorbonne and Charles University in Prague. Professors Ruedi Imbach and Vilém Herold (†) supervised the thesis. In 2012, he stayed as a Junior Fellow at the Monumenta Germaniae Historica and as a Visiting Fellow at the Catholic Theological Faculty in Vienna. He continues to cooperate with the IRHT CNRS in Paris.

Awards

Josef Hlávka Prize for the best students of the Czech universities (2007); Bernard Bolzano Prize of the Rector of the Charles University (2008); Results of a scientific grant of the Czech Academy of Sciences evaluated as “with excellent results” (2012); Results of a scientific grant of Charles University evaluated as “extraordinarily successful” (2012); Josef Hlávka Prize for young talented researchers (2014); Jan Hus Educational Foundation Award (2015); Otto Wichterle Award of the Czech Academy of Sciences (2016).

Research Stays

King's College London, September – December 2015

Monumenta Germaniae Historica, München, October - December 2012

Universität Wien, Wien, April - July 2012

Université de Paris IV – Paris Sorbonne, Paris, September 2009 - March 2012

École des hautes études en sciences sociales, Paris, January-April 2009

Publications

Monographs

František Šmahel, Ota Pavlíček, eds., A Companion to Jan Hus, Leiden-Boston: Brill, 2015. 447 pp.

O. Pavlíček, ed., “Příspěvky k filosoficko‑teologickému myšlení Jana Husa a jeho učitelů [Contributions to the Philosophico-Theological Thought of Jan Hus and his Teachers],” Filosofický časopis 63 (2015), No. 6 [collection of articles]. 102 pp.

Jaroslava Hausenblasová, Petr Hlaváček, Zdeněk Mužík, Ota Pavlíček, Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417-1622 [The Heretical University: Masters of the Prague Utraquist University in 1417-1622], Praha: Togga, 2013. 165 pp.

Studies and other texts

In English and French:

Pavlíček, O.,“Wyclif’s Early Reception in Bohemia and His Influence on the Thought Jerome of Prague,” in Europe after Wyclif, eds. P. Hornbeck, M. VanDussen, NYC: Fordham University Press 2017, 89-114.

Pavlíček, O., „Jerome of Prague“, in Encyclopedia of the Bible and its Reception, eds. Helmer, Christine / McKenzie, Steven Linn / Römer, Thomas Chr. / Schröter, Jens / Walfish, Barry Dov / Ziolkowski, Eric, Berlin, Boston: De Gruyter 2016, sl. 997-1000.

Pavlíček, O., „Chronology of Life and Work of Jan Hus“, in A Companion to Jan Hus, eds. F. Šmahel, O. Pavlíček, Leiden-Boston: Brill, 2015, pp. 9-68.

Pavlíček, O.,““Ipsa dicit, quod sic est, ergo verum.” Authority of Scripture, the Use and Sources of Biblical Citations in the Work of Jerome of Prague,” in The Bohemian Reformation and Religious Practice 10, eds. Z. V. David, D. R. Holeton, Praha: Filosofia and Filosofický časopis, 2015, 70-89.

Pavlíček, O.: „Scutum fidei christianae: The Depiction and Explanation of the Shield of Faith in the Realistic Teaching of Jerome of Prague in the Context of His Interpretation of the Trinity“, in The Bohemian Reformation and Religious Practice 9, eds. Z. V. David, D. R. Holeton (=Journal of Philosophy Special Issue 1/2014), Praha: Filosofia, 2014, pp. 72-97.

Pavlíček, O., „Parisian and Prague quodlibeta Compared: The example of Jerome of Prague“, in What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in the Later Middle Ages (1348-1500) , E. Jung (ed.), Turnhout: Brepols (in print).

Pavlíček, O. – Herold, V., „Jan Hus“, in The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, vol. II, ed. K. Pollmann, Oxford: Oxford University Press 2013, pp. 1167-1170.

Pavlíček, O.: „In memoriam of Vilém Herold (9. 15. 1933– 9. 10. 2012)”, Bulletin de Philosophie Médiévale 54 (2013), pp. 523-532.

Pavlíček, O., „Two Philosophical Texts of Jerome of Prague and his Alleged Designation of Opponents of Real Universals as Diabolical Heretics“, in The Bohemian Reformation and Religious Practice 8,eds. Z. David, D. Holeton (=Journal of Philosophy Special Volume 3/2011), Praha: Filosofia, 2011, pp. 53-77.

Pavlíček, O.: „La figure de l'autorité magistrale à travers Jean Hus et Jérôme de Prague“, Revue des Sciences Religieuses 85 n. 3 (2011), pp. 371-389.

Pavlíček, O. – Herold, V.: „Jerome of Prague“, in The Encyclopedia of Medieval Philosophy, ed. H. Lagerlund, Dordrecht - Heidelberg - London - New York: Springer, 2011, pp. 584-587.

Pavlíček, O. – Holeton, D.: „Jerome of Prague“, in The New Westminster Dictionary of Church History, London: Westminster John Knox Press 2008, p. 350.

In Czech:

Pavlíček, O., „Projít ohněm: Drama Edzarda Schapera v souvislostech“, in Jan Hus: Projít ohněm. Život a smrt Jana Husa, Divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera , ed. J. G. Pelechová, Praha, Kant: 2016, s. 11-23.

Pavlíček, O., “Filosoficko-teologické základy myšlení Jana Husa: Univerzálie a některá s nimi spojená témata [Philosophico-Theological Basis of the Thought of Jan Hus: Universals and some Connected Themes],” in Ota Pavlíček, ed., “Příspěvky k filosoficko‑teologickému myšlení Jana Husa a jeho učitelů,” Filosofický časopis 63 (2015), No. 6, 859-892.

Pavlíček, O., „Téma: Příspěvky k filosoficko-teologickému myšlení Jana Husa a jeho učitelů: úvodem,“ Filosofický časopis 63 (2015), č. 6, s. 803-806.

Pavlíček, O., “Husův komentář k Sentencím Petra Lombardského: nalezení filosofické a teologické střední cesty [Hus’s Sentences Commentary: Finding the Middle Way],” in Via Media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin, ed. P. Hlaváček, Praha: FILOSOFIA 2016, 21-27.

Pavlíček, O., „Štít víry Jeronýma Pražského a praktické užití vyobrazení Nejsvětější Trojice na anglických praporech z přelomu středověku a novověku“, in O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace, ed. P. Hlaváček, Praha: Filosofia, 2013, pp. 81-89.

Pavlíček, O.: „Odešel Vilém Herold (15. 9. 1933 – 9. 10. 2012)“, Filosofický časopis 6/60 (2012), pp. 944-953.

Pavlíček, O.: „Otázka a kontext problematiky sufficientia praedicamentorum u Jeronýma Pražského a Robert Alyngton jako oxfordský zdroj jeho odpovědi“, AITHER 5/III (2011), pp. 175-221.

Pavlíček, O.: „Poznámky in margine k politické dimenzi působení Jeronýma Pražského“, AITHER 3/2 (2010), pp. 206-209.

Pavlíček, O.: „Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního středověku“, Informační bulletin historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS 18 (2010), pp. 2-7.

Pavlíček, O.: „Jak je dnes možné zabývat se pražskými kvestiemi a jak si pomoci při přemýšlení nad jejich filosofickým obsahem“, AITHER 2/1 (2009), pp. 223-230.

Rewievs

Pavlíček, O.: Magistri Hieronymi de Praga Quaestiones, Polemica, Epistulae, Corpvs Christianorvm Continuatio Mediaeualis 222, František Šmahel, Gabriel Silagi (edd.), Turnhout: Brepols, 2010. Studia mediaevalia Bohemica 7 (2012), pp. 133-135.

Pavlíček, O.: „Sedmdesát středověkých slov pro Ruediho Imbacha“, Filosofický časopis 2/60 (2012), pp. 289-296.

Pavlíček, O.: Jiří Kejř, Jan Hus známý i neznámý. Resumé knihy, která nebude napsána, Karolinum, Praha 2009. Studia mediaevalia Bohemica 2/1 (2010), pp. 336-337.

Pavlíček, O.: „Unikátní komentář na spis „De universalibus“ Jana Wyclifa“, Filosofický časopis 6/58 (2010), pp. 942-947.

Translations

Žůrková, J.; Pavlíček, Ota. Stvoření univerzálií podle Jana Husa [Překlad]. Filosofický časopis. 2015, Roč. 63, č. 6, s. 893-905. ISSN 0015-1831. [Orig.: Kaluza, Z. La création des universaux selon Jean Hus (á propos de la question Utrum omne testimonium fidei). In: Kroupa, J. K. (ed.), Septuaginta Paolo Spunar oblata: (70 + 2). Praha: KLP, 2000, s. 367-375].

Other

Herold, Vilém. Inteligibilní bytí stvořených věcí v Bohu v nauce o ideách Jana Wyclifa. Filosofický časopis. 2015, Roč. 63, č. 6, s. 815-829. ISSN 0015-1831. (Posthumously published by O. Pavlíček.)

Co-author of texts for the exhibition Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016) (AV ČR, Národní 3, Praha 1, 6. 4. – 3. 6. 2016).

Co-author of texts for the exhibition Kacířská univerzita [The Heretical University] on masters at the Prague University in 1419-1620 (Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013).

Co-author of texts for the exhibition Cesty filozofie a práva 1882–2012 [Roads of Philosophy and Law] on personalities of the Prague Faculty of Arts in 1882-2012 (Praha, Karolinum, 2012).

Conferences [see an updated list]

The Bohemian Reformation and Religious Practice XI , Prague, 18-20 July 2014. Paper: „Scutum fidei: Vliv teologie a církevních koncilů na vyobrazení štítu víry a odpovídající povaha štítu víry u vybraných myslitelů včetně prvních představitelů husitství.”

Europe after Wyclif , Fordham University, New York City, USA, 4-7 July 2014. Paper: „The Transmission of Texts and Ideas between Oxford and Prague: Jerome of Prague, John Wyclif and the Later Oxford Realists.”

CENDARI Summer School. Historical Sources & Transnational Approaches to European History , Florence, 22-26 July 2013. Paper: „The philosophical and theological dimension of thought of Jerome of Prague.“

The Bohemian Reformation and Religious Practice X , Prague, 20-22 July 2012. Paper: „Quaestio De esse eterno in prima causa of Štěpán of Páleč and Its Relation to the Philosophical Work of Jerome of Prague.“

Dies bibliographicus II , Prague, 4 February 2011. Paper: „Mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach.

XVIIIth Colloquium of the Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM): What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in Later Middle Ages (1348-1500) , Łódź, 8-9 September 2011. Paper: „Parisian and Prague quodlibeta Compared: The example of Jerome of Prague.“

Images of the medieval master and models of magisterial authority (1400 - 1450) , Freiburg im Breisgau, 9-11 December 2010. Paper: „La figure de l'autorité magistrale à travers Jean Hus et Jérôme de Prague.

Journée Incipit , Paris, 22 May 2010. Paper: „Presentation of new books on Jerome of Prague.

The Bohemian Reformation and Religious Practice IX , Prague, 23-25 June 2010. Paper: „Filosofické polemiky proti Jeronýmu Pražskému v kontextu jeho kvestie o harmonii smysly vnímatelného světa. Doktrinální aspekty.

Filosof jako zoon politikon. Role filosofie a filosofů v předmoderních společnostech , Prague, 7 May 2010. Paper: „Aspekty "politického" jednání některých mistrů pražské univerzity na přelomu 14. a 15. století.

Dies bibliographicus I , Prague, 4 February 2010. Paper: „Prezentace nových publikací k české středověké filosofii.

The Bohemian Reformation and Religious Practice VIII , Prague, June 2008. Paper: „Hieronymus Pragensis: Non dyalectici sed dyabolice heretici sunt, qui dicunt universalia esse signa?“

Jak psát o starší filosofii? , Prague, 2009. Paper: „Jak je dnes možné zabývat se pražskými kvestiemi a jak si pomoci při přemýšlení nad jejich filosofickým obsahem.“

Seminář historické společnosti Veritas , Pardubice, 2009. Paper: „Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního středověku.“

Grants and projects

Internal postdoctoral project of the Czech Academy of Sciences on the philosophical thought of Stephen of Páleč (2015-)

Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite Period (2012 -): GA ČR, external collaborator

Philosophical Dimension of the Thought of Jerome of Prague (2009-2011): GA AV ČR , recipient

Philosophical and Theological Dimension of the Thought of Jerome of Prague (2009-2011): GA UK, recipient

Quaestio De esse aeterno by Stephen of Palecz in the context of his works and its doctrinal relation to the texts of Jerome of Prague (2012): GA UK, recipient

Project on Commentaries on Peter Lombard's Sentences (2010-): Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, member of the team

Organisation of Scientific Work

Organisation of an international conference Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages (2nd Annual Meeting of Societas Artistarum) (2016)

Organisation of a conference on the life and thought of Jerome of Prague (2016)

Co-organisation of CENDARI Summer School „Researching Medieval Culture in a Digital Environment“ (2015).

Scientific Secretary of Collegium Europaeum (2008-).

Coordination of organisation of symposia The Bohemian Reformation and Religious Practice and coordination of preparation of volumes of the same name (2007-2016).

Co-organisation of Dies bibliographicus colloquia (2010-2013).

Webmaster of the website of the department and of the website of Collegium Europaeum (2008-).

Membership

Collegium Europaeum 2008 -

Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik e.V. (IGTM) 2010 -

Société pour L'Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM) 2010 -

Association pour la Recherche et la Publication d'Etudes sur la Faculté des arts (Societas Artistarum) 2012 -

18-05-2013 08:30:13